הצהרה

חבות תוכן

תוכנם של כל דפי האתר נוצרו בזהירות ואכפתיות. אולם, איננו יכולים להבטיח את דיוקו, שלמותו וזמן הופעתו של התוכן שלנו. כספקי שירות אנו אחראיים לתוכן אותו אנו יוצרים עבור האתר לפי החוק. אולם, איננו מחויבים לפקח על מידע שהועבר או אוחסון על ידי חברות צד שלישי, או לחקור נסיבות שבהן מעורבת פעילות בלתי חוקית. התחייבויות הנוגעות להסרה או חסימה של מידע תחת החוק המקובל נותרת בעינה. אולם, חבות יכולה לחול בנסיבות אלה רק לאחר קבלת המידע על ההפרה הספציפית. באם יוודע לנו על הפרות כלשהן, נסיר את התוכן המטריד מיד.

חבות על קישורים חיצוניים

ההצעות העסקיות מכילות קישורים לאתרים חיצוניים של חברות צד שלישי שאין לנו השפעה על התוכן המוצג בהן. לפיכך, איננו נמצאים בחזקת חבות כלפי התוכן המופיע באתרים חיצוניים. התוכן המופיע בקישורים נמצא תמיד באחריותו של הספק או מפעיל העמוד. העמודים המקושרים נבדקו מראש על מנת לאתר הפרות חוקיות בזמן יצירת הקישור. תוכן בלתי חוקי לא נוכח באף אחד מהקישורים בזמן שבדקנו אותם. אולם, בדיקת תכנים שגרתית של דפים מקושרים היא מחוץ לטווח הסבירות ללא ראייות מוצקות להפרת חוק. באם יוודע לנו על הפרות שכאלה, נסיר את הקישורים במהרה.

זכויות יוצרים

התכנים והכתבים המופיעים באתר נוצרים על ידי מפעילי האתר וכפופים לחוק זכויות יוצרים בבריטניה. העתקה, עיבוד, הפצה וכל סוג של שימוש שמצוי מחוץ לגבולות חוק זכויות היוצרים דורש אישור בהסכמה של הכותב/ת או היוצר/ת. הורדות והעתקים מהאתר מאופשרים רק במסגרת פרטית ולא-מסחרית. במידה ובה התוכן באתר לא נוצר על ידי המפעיל, נשקלות זכויותיהם של חברות צד שלישי. במקרים מסוימים תוכן מצד חברות צד שלישי יסווג בהתאם. אם יוודע לכם בכל זאת על הפרת זכויות יוצרים, אנו מבקשים שתודיעו לנו. באם יוודע לנו על הפרות שכאלה, נסיר תוכן המפר זכויות יוצרים מיד.